• Welcome to ไพ่ ออนไลน์ อัปเดตล่าสุดปี 2024 และ ปลอดภัยไร้กังวล.
 

นายก ส.ผู้รายงานข่าวกีฬาฯ ร่วมยินดี นพ.โคตรเทวดา ข้างหลังครอบครองตำแหน่งผู้จัดกา

เริ่มโดย thanakornenc, มิ.ย 07, 2024, 05:46 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

thanakornencนายวรวุฒิ ดงษ์ธีระพล หัวหน้าหน่วยผลิตข่าวสาร รวมทั้งบรรณาธิการบริหารอาวุโสข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องกีฬา ททบ.5 แล้วก็นายกชมรมผู้รายงานข่าวกีฬาที่เมืองไทย พร้อมภาควิชา ร่วมยินดีกับ นพ.พงศ์พันธุ์เทวดา ตระกูลวัชรไพบูลย์ เนื่องในช่องทางที่ได้รับการตั้งให้ครองตำแหน่งผู้จัดการกองทุนช่วยเหลือการผลิตเสริมสุขภาพ (สสส.) คนปัจจุบันนี้ ท่ามกลางบรรยากาศด้วยความคุ้นเคย

หลังจากที่คณะกรรมการกองทุนเกื้อหนุนการผลิตเสริมสุขภาพ (สสส.) มีคำบัญชาตั้งให้ นพ.วงศ์เทวดา ตระกูลวัชรไพบูลย์ ครอบครองตำแหน่งเป็นผู้จัดการกองทุนเกื้อหนุนการผลิตเสริมสุขภาพ (สสส.) คนใหม่ แทนที่ของ นายสุยินดี อดุลย์ยานนท์ ซึ่งครบวาระการครองตำแหน่งเป็นวาระลำดับที่สอง ในวันที่ 21 เดือนมกราคม 2567

ปัจจุบัน "นายกบอย" นายวรวุฒิ ดงษ์ธีระพล ในฐานะนายกสโมสรผู้รายงานข่าวกีฬาที่เมืองไทย ได้ร่วมแสดงความยินกับ "หมอบอย" นพ.วงศ์เทวดา ตระกูลวัชรไพบูลย์ ภายหลังที่ได้ครองตำแหน่งเป็นผู้จัดการกองทุนเกื้อหนุนการผลิตเสริมสุขภาพ (สสส.) ในคราวนี้

สำหรับ นพ.เหล่ากอเทวดา สกุลวัชรไพบูลย์ หรือ "หมอบอย" เรื่องราวเรียน จบแพทยศาสตร์บัณฑิตภาควิชาแพทยศาสตร์โรงหมอรามาหัวหน้า เมื่อปี 2529 ถัดมาจบหมอเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์คุ้มครองป้องกันกิ้งก้านระบาดวิทยา จากโครงงาน Field Epidemiology Training Program สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งได้รับอนุมัติบัตร เวชศาสตร์คุ้มครองปกป้องกิ่งก้านสาขาระบาดวิทยา admgame สมัคร เมื่อปี 2543
เคยได้รับรางวัล JOHNSNOW AWARD ของ CDC เมื่อปี 2541 ซึ่งรางวัลระดับประเทศด้านระบาดวิทยา จากผลของการสอบปากคำโรคประเด็นการสืบสวนโรคของกินเป็นพิษจาก Botulinum toxin ในหน่อไม้อัดปีบจังหวัดน่าน

ในช่วงเวลาที่ในด้านการทำงานก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา "หมอบอย" นพ.โคตรเทวดา ตระกูลวัชรไพบูลย์ เคยครอบครองตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงหมอน่าน ก่อนลาออกมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่ทำการกองทุนช่วยเหลือการผลิตเสริมสุขภาพ (สสส.) ช่วงวันที่ 1 เดือนเมษายน 2565 แล้วก็ปัจจุบันได้รับการแต่งให้ครองตำแหน่งเป็นผู้จัดการกองทุนเกื้อหนุนการผลิตเสริมสุขภาพ (สสส.) คนตอนนี้